Αποποίηση Ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο KetoGuru.gr, περιλαμβανομένων των κειμένων και των γραφικών, προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως ιατρική διάγνωση ή ιατρική θεραπεία και δεν αντικαθιστούν την ιατρική φροντίδα που παρέχεται από γιατρούς ή εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό. Το KetoGuru.gr δεν ασκεί άμεσα ή έμμεσα ιατρική πρακτική, ούτε παρέχει ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις, θεραπεία ή οποιαδήποτε άλλη ιατρική υπηρεσία στο πλαίσιο αυτού του δικτυακού τόπου.

Ζητάτε πάντοτε τη συμβουλή του γιατρού σας ή άλλου εξειδικευμένου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης όταν αντιμετωπίζετε συμπτώματα ή προβλήματα υγείας ή πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε νέα θεραπεία. Το KetoGuru.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβειες, παραλείψεις ή συντακτικά λάθη ή για τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από τις παρεχόμενες πληροφορίες. Με τη συνέχιση της προβολής αυτού του ιστότοπου, οι επισκέπτες δηλώνουν ότι αποδέχονται αυτούς τους όρους. Οι επισκέπτες που δεν αποδέχονται αυτούς τους όρους δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν, να αλληλεπιδρούν ή να βλέπουν αυτές τις ιστοσελίδες.

Οι συνταγές και οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ιατρό που έχει εμπειρία στην εφαρμογή της Ketogenic Diet. Παρόλο που ορισμένες συνταγές που βρίσκονται στο KetoGuru.gr μπορεί να έχουν επαληθευτεί ως «κετογονικές» από ειδικευμένους διαιτολόγους, δεν είναι προσαρμοσμένες ώστε να καλύπτουν τις ειδικές διατροφικές απαιτήσεις όλων των ατόμων. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη εάν η κετογονική δίαιτα χρησιμοποιείται χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη από επαγγελματίες υγείας. Η Keto Diet σε οποιαδήποτε μορφή ή αναλογία δεν θα πρέπει ΠΟΤΕ να ακολουθείται χωρίς την καθοδήγηση ειδικευμένων ιατρικών συμβούλων.

Είναι δική σας ευθύνη να αξιολογήσετε τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα από τα εργαλεία και τις πληροφορίες που παρέχουμε. Εάν είστε επαγγελματίας υγείας, θα πρέπει να ασκήσετε την επαγγελματική σας κρίση κατά την αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας και σας ενθαρρύνουμε να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας με άλλες πηγές πριν αναλάβετε οποιαδήποτε θεραπεία ή δράση με βάση αυτές. Εάν είστε καταναλωτής, θα πρέπει να αξιολογείτε τις πληροφορίες μαζί με το γιατρό σας ή άλλον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας.

Scroll to Top